W jaki sposób następuje ustalenie planu spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym?

Ustalenie planu spłaty wierzycieli ma kluczowe znaczenie dla upadłego, ponieważ od tego w dużej mierze zależy, w jaki sposób będzie on zaspokajał zgłoszone w postępowaniu wierzytelności. Nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe wchodząca w życie z dniem 24 marca 2020 roku wprowadziła w tym względzie parę niezwykle istotnych zmian. Regulujący powyższe zagadnienie…