W jaki sposób następuje ustalenie planu spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym?

Ustalenie planu spłaty wierzycieli ma kluczowe znaczenie dla upadłego, ponieważ od tego w dużej mierze zależy, w jaki sposób będzie on zaspokajał zgłoszone w postępowaniu wierzytelności. Nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe wchodząca w życie z dniem 24 marca 2020 roku wprowadziła w tym względzie parę niezwykle istotnych zmian. Regulujący powyższe zagadnienie…

Kto może zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości?

Przepisy postępowania upadłościowego wyraźnie wskazują, jaki podmiot może zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości. Aby wniosek był skuteczny musi to być podmiot wskazany w ustawie. Szczegółowe uregulowanie w tym zakresie zawarte w jest w art. 20 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Podstawowa zasada, kto może zgłosić wniosek…