Na czym polega umowa agencyjna?

Umowa agencyjna zalicza się do grupy umów oświadczenie usług. Jej stroną jest agent, który świadczy usługi na rzecz zleceniodawcy. Przy czym chodzi o świadczenie usług określonego rodzaju – agent zobowiązuje się do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich…