Czy wprowadzenie stanu wyjątkowego w czasie pandemii koronawirusa pozwoli na uzyskanie przez przedsiębiorców odszkodowań za poniesione straty?

W toczącej się obecnie dyskusji na temat zasadności wprowadzenia stanu wyjątkowego czy też stanu klęski żywiołowej pojawia się zagadnienie odszkodowań. Mówi się o tym, że odszkodowania miałyby być wypłacane przedsiębiorcom, którzy ponoszą straty z powodu urzędowego ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej. Część polityków podnosi, że odszkodowania te sięgnęłyby wielu miliardów złotych…