Kto może zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości?

Przepisy postępowania upadłościowego wyraźnie wskazują, jaki podmiot może zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości. Aby wniosek był skuteczny musi to być podmiot wskazany w ustawie. Szczegółowe uregulowanie w tym zakresie zawarte w jest w art. 20 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Podstawowa zasada, kto może zgłosić wniosek…